Vietnam: 1st Floor, Linco Building, 61-63 Vo Van Tan, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City Canada: 1280 Finch Ave W., Suite 704-705-706, Toronto, ON M3J 3K6
About Us

CAMPBELL IMMIGRATION

Founded in 2010, CAMPBELL IMMIGRATION is an immigration law firm licensed by the ICCRC, a Immigration Consultants of Canada Regulatory Council.

CAMPBELL IMMIGRATION's headquarters are located in the city of Toronto (Canada) and provides advice on matters pertaining to immigrating to Canada.

With more than 10 years of experience, we are proud to successfully handle many immigration records Canada, expanding the immigration door for thousands of Vietnamese who have dreamed of making a business here.

NEED SUPPORT?

Contact us now

Hotline: 028-7304-2168

or Email

Partnership

Contact us

You are welcome to call us or send us an email with your Canadian immigration questions and inquiries.

ASK A QUESTION

News

Highlights-Immigration News

blog-post-image
Cập nhật chương trình Đề cử Tỉnh bang Ontario

Chương trình đề cử nhập cư Ontario (OINP) là một lộ trình phổ biến cho các ứng cử viên nhập cư vì Ontario đã ban hành 7.350 đề cử cấp tỉnh vào năm ngoái. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, tỉnh này đã tổ chức bảy đợt rút thăm vào năm 2020, trong đó có ba đợt rút Đề cử tỉnh bang - OINP.

blog-post-image
Express Entry #148 : Điểm CRS tiếp tục giảm sâu

Đợt draw Express Express ngày 15 tháng 5 có số điểm CRS thấp nhất cho các ứng cử viên CEC (Canadian Experience Class ) kể từ tháng 1 năm 2019.

blog-post-image
Express Entry #147: Điểm EE tăng lại sau lần giảm điểm kỷ lục

Trong buổi rút thăm Express Entry mới nhất vào ngày 13/05, 529 ứng viên đã được phát thư mời nộp đơn xin thường trú. Tính đến thời điểm hiện tại, Canada đã phát thư mời nhập cư đến 34,829 ứng viên đủ điều kiện.